مدیر باغبانی

نام و نام خانوادگی : سید هاشم نقیبی حسینی
شماره تماس مستقیم : 37016215
شرح وظایف :
- 1تعیین برش شهرستانی طرحهای ملی و استانی پروژه های مختلف باغبانی و توزیع اعتبارات بین شهرستانها و نظارت برحسن اجرای طرحهای باغبانی در استان
2- برگزاری جلسات کمیته های فنی محصولات باغبانی و پی گیری مصوبات در جهت اجرایی شدن
3-پیگیری و نظارت بر صدور مجوز گلخانه های گل و گیاه و قارچ توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و صدور مجوزهای گلخانه های کوچک مقیاس و بررسی و تأیید واحدهای تسهیلاتی گلخانه در سایت پنجره واحد و شرکت در کارگروه تسهیلاتی بهینه یاب و تبصره 18 جهت تصویب طرحهای ارسالی از شهرستانها
4- بازدید مستمر کارشناسان از پروژه ها، طرحها و باغات در شهرستانها و ارائه نظرات کارشناسان، در خصوص تهیه ارقام مرغوب نهال، احداث باغات متراکم و مدرن و شرکت کارشناسان باغبانی در کلاس ها و کارگاههای آموزشی در سطح استان
5- ارتباط مستمر کارشناسان باغبانی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در جهت انتقال یافته های جدید علمی به باغداران