فرم درخواست ملاقات با رئیس سازمان

به سامانه خدمات الکترونیکی فرم درخواست ملاقات با رئیس سازمان خوش آمدید

کاربر گرامی

1. جهت درخواست ملاقات با ریاست برروی دکمه زیر کلیک کنید.
2. تا زمان دریافت کدرهگیری درخواست شما ارسال نشده است.
3. پس از دریافت کدرهگیری برای پیگیری های بعدی آن را نزد خود نگه دارید.
4. در صورت موافقت با درخواست شما تاریخ وساعت ملاقات از طریق همین سامانه به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
5. پیش از درخواست خود باید به مسئول مربوطه مراجعه نموده و در صورت عدم پاسخگویی مناسب مسئول، درخواست خود را از طریق این سامانه ارسال نمایید.
6.هر یکشنبه بعدی منتظر دریافت پاسخ از سازمان باشید .