دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا
    دستورالعمل پرداخت تسهیلات درحوزه تولیدات دامی استان خراسان رضوی
    دستورالعمل یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و نظام نامه تشکیل شرکتهای کشت و صنعت
    شیوه نامه اجرایی مصرف زیست محیطی یک در هزار فروش کالاها و خدمات کارخانه ها- کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی
    دستورالعمل سیاستها و برنامه های هفته دولت سال ۹۶
    دستورالعمل چهارچوبی اجرای برنامه گرامیداشت هفته جهادکشاورزی
    قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
    ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
    مواد۹۱و۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
    ابلاغ سیاست های کلی کشاورزی توسط مقام معظم رهبری
    دستورالعمل ضد عفونی کمباین های مهاجر به منظور جلوگیری از انتقال عوامل بیماری زای گیاهی
    دستورالعمل معاینه فنی کمباین
    مدل کسب و کار سازمان جهادکشاورزی
    نظام نامه حقوقی وزارت جهاد کشاورزی
    دستورالعمل استفاده از اینترنت در فضای اداری محیط های وزارت جهاد کشاورزی
    نحوه تطبیق کارمندان با قانون مدیریت خدمات کشوری