بازگشت
 
  
بازدید از پروژه های اقتصاد مقاومتی شهرستان بجستان

بازدید از پروژه های اقتصاد مقاومتی شهرستان بجستان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجستان ،مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان به همراه فرماندار محترم از پروژه ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۴   

  
روز مزرعه انار در جزین برگزار شد

روز مزرعه انار در جزین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به نقل از رئیس اداره هماهنگی ترویج شهرستان ،در راستای نظام نوین ترویج و ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۴   

  
برگزاری کلاس آموزشی کشت پاییزه در منصوری بجستان

برگزاری کلاس آموزشی کشت پاییزه در منصوری بجستان

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجستان از برگزاری کلاس کشت پاییزه و مدیریت پس از برداشت باغات پسته در منصوری خبر ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۴   

  
بازدید از کارخانه خوراک دام و طیور بهاران یونسی بجستان

بازدید از کارخانه خوراک دام و طیور بهاران یونسی بجستان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجستان مدیرجهاد کشاورزی بجستان به همراه فرماندار شهرستان و رئیس اداره ک ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۴   

  
بازدید از ترمینال ضبط پسته در یونسی بجستان

بازدید از ترمینال ضبط پسته در یونسی بجستان

به گزارش روابط عمومی شهرستان بجستان مدیرجهاد کشاورزی به همراه فرماندار شهرستان و بخشدار بخش یونسی از ترمینال ضبط پسته آق ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۴   

  
فرش بافی شغل غالب زنان روستای مرندیز شهرستان بجستان

فرش بافی شغل غالب زنان روستای مرندیز شهرستان بجستان

به گزارش روابط عمومی شهرستان بجستان به نقل از کارشناس زنان جهاد کشاورزی شهرستان ،فرش بافی شغل غالب زنان در روستای مرندیز ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۴   

  
بازدید از طرح های اشتغال زای روستای مرندیز بجستان

بازدید از طرح های اشتغال زای روستای مرندیز بجستان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجستان در راستای نظارت بر طرح های اشتغال زا ،مدیریت جهاد کشاورزی به همر ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۴   

        

   کل : ۱۳۰  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶