بازگشت
 
  

حضور معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی و هیات همراه در تایباد

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی تایباد مهندس اسفندیاری سرپرست معاونت توسعه مدیریت منابع سازمانی ، مهندس فراغتی رئیس گرو ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   

  
برگزاری جلسه شبکه مراقبت شهرستان با تاکید بر مرحله داشت کلزا

برگزاری جلسه شبکه مراقبت شهرستان با تاکید بر مرحله داشت کلزا

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی تایباد با توجه به سطح سبز کنونی حدود ۲۵۰ هکتاری محصول کلزا در این شهرستان در جلسه روز گ ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   

  
رونق کشت های مکانیزه در تایباد

رونق کشت های مکانیزه در تایباد

مسئول زراعت مدیریت جهادکشاورزی تایباد از رونق کشت های مکانیزه در زراعت پاییزه این شهرستان خبر داد و گفت : در سال جاری اف ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   

           
تولید 900 تن محصول سالم پسته در تایباد

تولید ۹۰۰ تن محصول سالم پسته در تایباد

کارشناس مسئول حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی تایباد از تولید ۹۰۰ تن محصول سالم پسته در این شهرستان خبر داد    ۱۳۹۸/۰۷/۲۱   

     
پیش بینی برداشت 50 تن ذرت علوفه ای در تایباد

پیش بینی برداشت ۵۰ تن ذرت علوفه ای در تایباد

مدیر جهادکشاورزی تایباد اظهار داشت: با توجه به افزایش ۱۰ درصدی سطح زیر کشت ذرت علوفه ای پیش بینی می شود سطح تولید در این ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۱   

  

   کل : ۱۳۰  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶