بازگشت
 
     

اعتبارات لوله گذاری

   ۱۳۹۷/۰۴/۰۴   

                 
آغاز برداشت جو

آغاز برداشت جو

آغاز برداشت جو در شهرستان جوین    ۱۳۹۷/۰۳/۱۹   

  
آغاز برداشت کلزای

آغاز برداشت کلزای

برداشت کلزا در شهرستان جوین شروع شد.    ۱۳۹۷/۰۳/۱۹   

  
مزرعه الگویی گیاهان دارویی

مزرعه الگویی گیاهان دارویی

بازدید از مزرعه گیاهان دارویی توسط کارشناسان پهنه    ۱۳۹۷/۰۳/۰۶      کل : ۶۸  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶