بازگشت
 
              
افتتاحیه گلخانه سبزی و صیفی اقای معینی روستای کلاته شادی شهرستان خلیل آباد

افتتاحیه گلخانه سبزی و صیفی اقای معینی روستای کلاته شادی شهرستان خلیل آباد

   ۱۳۹۶/۰۶/۰۸   

              

   کل : ۲۹  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳