بازگشت
 
           
افتتاحیه گلخانه سبزی و صیفی اقای معینی روستای کلاته شادی شهرستان خلیل آباد

افتتاحیه گلخانه سبزی و صیفی اقای معینی روستای کلاته شادی شهرستان خلیل آباد

   ۱۳۹۶/۰۶/۰۸   

                 

   کل : ۲۸  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳