بازگشت
 
                    
افتتاحیه گلخانه سبزی و صیفی اقای معینی روستای کلاته شادی شهرستان خلیل آباد

افتتاحیه گلخانه سبزی و صیفی اقای معینی روستای کلاته شادی شهرستان خلیل آباد

   ۱۳۹۶/۰۶/۰۸   

        

   کل : ۳۱  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴