بازگشت
 
  
برگزاری آزمون اخذ گواهی نامه تراکتوردر روستای صدخرو شهرستان داورزن

برگزاری آزمون اخذ گواهی نامه تراکتوردر روستای صدخرو شهرستان داورزن

روابط عمومی از برگزاری آزمون اخذ گواهی نامه تراکتور در روستای صدخرو شهرستان داورزن خبر داد    ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   

  
وقتی که چاه به جاه می رسد ....

وقتی که چاه به جاه می رسد ....

روابط عمومی داورزن ازاولین استخراج آب از چاه مجتمع گلخانه ای برزین مهر شهرستان داورزن خبر داد    ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   

  
چشمان تیز بین جهاد کشاورزی داورزن در رویت تغییر کاربری اراضی

چشمان تیز بین جهاد کشاورزی داورزن در رویت تغییر کاربری اراضی

روابط عمومی از بازدید مدیر جهاد کشاورزی با همراهی فرماندار و دادستان از بررسی تغییر کاربری اراضی شهرستان خبر داد    ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   

  
فرصتی طلایی برای ابتکار، اشتغال و احتصال؛ مجتمع گلخانه ای برزین مهر شهرستان داورزن

فرصتی طلایی برای ابتکار، اشتغال و احتصال؛ مجتمع گلخانه ای برزین مهر شهرستان داورزن

روابط عمومی از بازدید رییس مرکز جهاد کشاورزی ریوند ازمجتمع گلخانه ای برزین مهر خبر داد    ۱۳۹۸/۰۷/۲۲   

  
برگزاری جلسه کارگروه اشتغال شهرستان داورزن

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال شهرستان داورزن

روابط عمومی از برگزاری جلسه کارگروه اشتغال شهرستان به تقاضای مدیریت جهاد کشاورزی خبر داد    ۱۳۹۸/۰۷/۲۲   

  
نشستی از جنس توسعه و اشتغالزایی در داورزن

نشستی از جنس توسعه و اشتغالزایی در داورزن

روابط عمومی از برگزاری نشست مشترک مدیر جهاد کشاورزی و اعضای شورای اسلامی روستای صدخرو و با حضور بخشدار بخش مرکزی شهرستان ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۲   

  
نشست مشترک بین شهرداری و جهاد کشاورزی داورزن

نشست مشترک بین شهرداری و جهاد کشاورزی داورزن

روابط عمومی از نشست مشترک بین جهاد کشاورزی و شهردار شهرستان داورزن خبر دا د    ۱۳۹۸/۰۷/۲۲   

  
شاهراهی برای امنیت غذایی ؛توسعه دام سبک

شاهراهی برای امنیت غذایی ؛توسعه دام سبک

روابط عمومی داورزن از تاکید مدیر جهاد کشاورزی بر توسعه دام سبک شهرستان خبر داد    ۱۳۹۸/۰۷/۲۲   

  
همراهی با کشاورزان کلزا کارداورزنی  از صفر تا صد...

همراهی با کشاورزان کلزا کارداورزنی از صفر تا صد...

روابط عمومی از حضور فرماندار شهرستان و مدیر جهاد کشاورزی در مزرعه کلزاخبر داد    ۱۳۹۸/۰۷/۲۲   

  
مزارع یا معادن ؟؟؟!!! موعد برداشت طلای سپید نزدیک است

مزارع یا معادن ؟؟؟!!! موعد برداشت طلای سپید نزدیک است

روابط عمومی از بازدید رییس مرکز جهاد کشاورزی ریوند از مزارع یا معادن طلای سفید خبر داد    ۱۳۹۸/۰۷/۲۱      کل : ۱۳۰  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶