بازگشت
 
  
برگزاری جلسه انتخاب تسهیلگر در روستای ساروق

برگزاری جلسه انتخاب تسهیلگر در روستای ساروق

روابط عمومی از برگزاری جلسه انتخاب تسهیلگر زن روستایی در روستای ساروق بخش باشتین خبر داد    ۱۳۹۶/۰۵/۰۲   

  
برگزاری جلسه انتخاب تسهیلگر در روستای مهرآباد

برگزاری جلسه انتخاب تسهیلگر در روستای مهرآباد

روابط عمومی از برگزاری جلسه انتخاب تسهیلگر زن روستایی در روستای مهر آباد بخش باشتین خبر داد    ۱۳۹۶/۰۵/۰۲   

  
برگزاری جلسه انتخاب تسهیلگر در روستای زردکوه

برگزاری جلسه انتخاب تسهیلگر در روستای زردکوه

روابط عمومی از برگزاری جلسه انتخاب تسهیلگر زن روستایی در روستای زردکوه بخش باشتین خبر داد    ۱۳۹۶/۰۵/۰۲   

  
بازدید مسئولین سازمانی  -از مرکز جهاد کشاورزی ریوند

بازدید مسئولین سازمانی -از مرکز جهاد کشاورزی ریوند

روابط عمومی از بازدید مشاور و مسئول امور شهرستانها به همراهی معاون بهبود تولیدات گیاهی و نیز مشاورامور فرهنگی و اجتماعی ...    ۱۳۹۶/۰۴/۳۱   

  
بازدید علی سبحانی فر-نماینده مجلس شورای اسلامی -از مرکز جهاد کشاورزی ریوند

بازدید علی سبحانی فر-نماینده مجلس شورای اسلامی -از مرکز جهاد کشاورزی ریوند

روابط عمومی از بازدید نماینده مردم شهرستان داورزن در مجلس شورای اسلامی از مرکز جهاد کشاورزی ریوند- بخش باشتین شهرستان د ...    ۱۳۹۶/۰۴/۳۱   

  
شهرستان داورزن درتحت پوشش قرار گرفتن خانوارها در بیمه روستایی و عشایری دوم شد

شهرستان داورزن درتحت پوشش قرار گرفتن خانوارها در بیمه روستایی و عشایری دوم شد

روابط عمومی از کسب رتبه دوم استانی شهرستان داورزن درتحت پوشش قرار گرفتن خانوارها در بیمه روستایی و عشایری خبر داد    ۱۳۹۶/۰۴/۱۷   

  
آغاز برداشت شوید

آغاز برداشت شوید

روابط عمومی از آغاز برداشت شوید از سطح مزارع شهرستان خبر داد    ۱۳۹۶/۰۴/۱۵   

  
آغاز برداشت شیرین بادیان

آغاز برداشت شیرین بادیان

روابط عمومی از آغاز برداشت شیرین بادیان از سطح مزارع شهرستان خبر داد    ۱۳۹۶/۰۴/۱۵   

  
انجام طرح pvsکنجد در شهرستان داورزن

انجام طرح pvsکنجد در شهرستان داورزن

روابط عمومی از انجام طرح pvs کنجد برای اولین بار در شهرستان خبر داد    ۱۳۹۶/۰۴/۱۵   

  
داورزن قطب تولید گیاهان دارویی

داورزن قطب تولید گیاهان دارویی

روابط عمومی از قطب بودن شهرستان داورزن در تولید گیاهان دارویی در سطح استان و کشور خبر داد    ۱۳۹۶/۰۴/۱۵      کل : ۱۳۰  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶