بازگشت
 
  
بازدید از مراحل اجرایی شدن طرح تجمیع اراضی در روستای صدخرو

بازدید از مراحل اجرایی شدن طرح تجمیع اراضی در روستای صدخرو

روابط عمومی از پیشروی مطلوب اجرایی شدن طرح تجمیع اراضی روستای صدخرو خبر داد    ۱۳۹۶/۱۰/۳۰   

  
مزرعه الگویی نخود در سطح 3 هکتار در روستای صدخرو

مزرعه الگویی نخود در سطح ۳ هکتار در روستای صدخرو

روابط عمومی از ایجاد ۳ هکتار مزرعه الگویی کشت ارقام جدید نخود در روستای صدخرو خبر داد    ۱۳۹۶/۱۰/۲۸   

  
برگزاری کلاس اموزشی آشنایی با تسهیلات کشاورزی

برگزاری کلاس اموزشی آشنایی با تسهیلات کشاورزی

روابط عمومی از برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با تسهیلات کشاورزی در مرکز جهاد کشاورزی ریوند خبر داد    ۱۳۹۶/۱۰/۲۷   

  
اعلام نتایج اجرای طرح PVS کنجد در مزارع روستای صدخرو

اعلام نتایج اجرای طرح PVS کنجد در مزارع روستای صدخرو

روابط عمومی از اعلام نتایج اجرای طرح pvs کنجد در مزارع روستای صدخرو خبر داد    ۱۳۹۶/۱۰/۲۷   

  
برگزاری کلاس آموزشی - ترویجی مبارزه و کنترل زمستانه آفات و بیماریهای زراعی و باغی در مرکز جهاد کشاورزی ریوند

برگزاری کلاس آموزشی - ترویجی مبارزه و کنترل زمستانه آفات و بیماریهای زراعی و باغی در مرکز جهاد کشاور ...

روابط عمومی از برگزاری کلاس آموزشی برگزاری کلاس آموزشی - ترویجی مبارزه و کنترل زمستانه آفات و بیماریهای زراعی و باغی در ...    ۱۳۹۶/۱۰/۲۶   

  
بازدید ازمزارع گلرنگ

بازدید ازمزارع گلرنگ

روابط عمومی از وضعیت سبز و رشد مناسب در مزارع گلرنگ خبر داد    ۱۳۹۶/۱۰/۲۴   

  
بازدید از ایستگاه آبخوان داری مرکز تحقیقات کشاورزی

بازدید از ایستگاه آبخوان داری مرکز تحقیقات کشاورزی

روابط عمومی از بازدید کارشناس محقق معین پهنه شهرستان و سرپرست مرکز جهاد کشاورزی ریوند از ایستگاه ابخوان داری مرکز تحقی ...    ۱۳۹۶/۱۰/۲۴   

  
بازدید کارشناس معین شهرستان از مزارع بخش باشتین

بازدید کارشناس معین شهرستان از مزارع بخش باشتین

روابط عمومی از بازدید کارشناس معین پهنه های کشاورزی شهرستان از مزارع بخش باشتین خبر داد    ۱۳۹۶/۱۰/۲۳   

  
برای اولین بار در شهرستان ؛کشت 50 هکتار گندم با روش آبیاری نوار تیپ

برای اولین بار در شهرستان ؛کشت ۵۰ هکتار گندم با روش آبیاری نوار تیپ

روابط عمومی از کشت ۵۰ هکتازی گندم با روش آبیاری نوار تیپ در شهرستان خبر داد    ۱۳۹۶/۱۰/۱۹   

  
اطلاعیه ..... اطلاعیه ...... اطلاعیه ....

اطلاعیه ..... اطلاعیه ...... اطلاعیه ....

روابط عمومی از اطلاعیه استعلام قیمت پروژه انتقال آب با لوله روستای باشتین خبر داد    ۱۳۹۶/۱۰/۱۱      کل : ۱۳۰  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶