بازگشت
 
  
برگزاری کلاس آموزشی - ترویجی تغذیه و کنترل آفات و بیماریها در مزارع پنبه

برگزاری کلاس آموزشی - ترویجی تغذیه و کنترل آفات و بیماریها در مزارع پنبه

روابط عمومی از برگزاری کلاس آموزشی - ترویجی تغذیه و کنترل آفات و بیماریها در مزارع پنبه در مرکز جهاد کشاورزی ریوند خبر ...    ۱۳۹۸/۰۴/۲۹   

  
آغاز کشت کنجد

آغاز کشت کنجد

روابط عمومی از آغاز کشت کنجد در شهرستان خبر داد    ۱۳۹۸/۰۴/۲۷   

  
بازدید از واحد پرورش 130 نفری شتر

بازدید از واحد پرورش ۱۳۰ نفری شتر

روابط عمومی از بازدید سرپرست مرکز جهاد کشاورزی ریوند از واحد پرورش ۱۳۰ نفری شتر خبر داد    ۱۳۹۸/۰۴/۲۴   

  
برداشت گلرنگ از سطح 15 هکتارمزارع شهرستان

برداشت گلرنگ از سطح ۱۵ هکتارمزارع شهرستان

روابط عمومی از برداشت گلرنگ در سطح ۱۵هکتار از مزاع شهرستان خبر داد    ۱۳۹۸/۰۴/۲۳   

  
برداشت انگور یاقوتی از سطح تاکستانهای شهرستان

برداشت انگور یاقوتی از سطح تاکستانهای شهرستان

روابط عمومی از آغاز برداشت انگور یاقوتی از سطح تاکستانهای شهرستان خبر داد    ۱۳۹۸/۰۴/۲۳   

  
آغاز برداشت عسل بهاره از سطح کلنی های زنبور عسل شهرستان

آغاز برداشت عسل بهاره از سطح کلنی های زنبور عسل شهرستان

روابط عمومی از آغاز برداشت عسل بهاره از سطح کلنی های زنبور عسل شهرستان خبر داد    ۱۳۹۸/۰۴/۲۳   

  
برداشت کلزا از سطح 119 هکتار ازمزارع شهرستان

برداشت کلزا از سطح ۱۱۹ هکتار ازمزارع شهرستان

روابط عمومی از برداشت کلزا از سطح۱۱۹ هکتار از مزارع شهرستان خبر داد    ۱۳۹۸/۰۴/۲۳   

  
برداشت زیره سبز از سطح مزارع شهرستان

برداشت زیره سبز از سطح مزارع شهرستان

روابط عمومی از آغاز برداشت زیره سبز از سطح مزارع شهرستان خبر داد    ۱۳۹۸/۰۴/۲۳   

  
برداشت جو از سطح مزارع شهرستان

برداشت جو از سطح مزارع شهرستان

روابط عمومی از برداشت جو از سطح مزارع شهرستان خبر داد    ۱۳۹۸/۰۴/۲۳   

  
برداشت گندم از سطح مزارع شهرستان

برداشت گندم از سطح مزارع شهرستان

روابط عمومی از برداشت گندم از سطح مزارع شهرستان خبر داد    ۱۳۹۸/۰۴/۲۳      کل : ۱۳۰  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶