بازگشت
 
                             
تجهیزات گلخانه‌ای ۱۰۰ میلیون دلار ارز آورد
مشاور وزیر و مجری طرح توسعه گلخانه ها در شهرستان سبزوار گفت :

تجهیزات گلخانه‌ای ۱۰۰ میلیون دلار ارز آورد

   ۱۳۹۷/۰۵/۱۱      کل : ۱۳۰  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶