بازگشت
 
  
برگزاری همایش کشت پائیزه در شهرستان فیروزه

برگزاری همایش کشت پائیزه در شهرستان فیروزه

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی فیروزه همایش کشت پائیزه در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ در سالن تربیت آموزش و پرورش شهرستان فیروزه ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   

  
برگزاری کارگروه آب و کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی فیروزه

برگزاری کارگروه آب و کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی فیروزه

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی فیروزه،در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ جلسه کارگروه آب و کشاورزی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   

  
برگزاری همایش توانمدیها و تولیدات روستایی در روستای حصارنو شهرستان فیروزه

برگزاری همایش توانمدیها و تولیدات روستایی در روستای حصارنو شهرستان فیروزه

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی فیروزه در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ اولین همایش توانمدیها و تولیدات روستایی در روستای حصار نو از ...    ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   

     
بازدید معاون سازمان امور اراضی کشور از مدیریت جهاد کشاورزی فیروزه

بازدید معاون سازمان امور اراضی کشور از مدیریت جهاد کشاورزی فیروزه

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی فیروزه در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاون سازمان امور اراضی کشور از مدیریت جهاد کشاورزی فیروزه ب ...    ۱۳۹۸/۰۷/۱۱   

     
برگزاری همایش زعفران در شهرستان فیروزه

برگزاری همایش زعفران در شهرستان فیروزه

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی فیروزه در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۷ همایش کشت و فرآوری زعفران در سالن اجتماعات آموزش و پرورش شهرس ...    ۱۳۹۸/۰۷/۱۱   

        
برگزاری جلسه کمیته فنی

برگزاری جلسه کمیته فنی

   ۱۳۹۸/۰۷/۰۸      کل : ۱۳۰  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶