بازگشت
 
        
بازدید مدیر جهادکشاورزی کاشمر از  بزرگ ترین تولیدکننده بذر دلینته کشور

بازدید مدیر جهادکشاورزی کاشمر از بزرگ ترین تولیدکننده بذر دلینته کشور

مهندس موسوی مدیر جهادکشاورزی کاشمر از کارخانه لینترگیری پنبه کاشمر بازدید کرد.    ۱۳۹۶/۰۲/۰۲   

                    

   کل : ۳۶  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴