بازگشت
 
                       
تشکیل ستاد مبارزه با سن در مشهد

تشکیل ستاد مبارزه با سن در مشهد

اولین جلسه ستاد مبارزه با سن گندم در محل جهادکشاورزی شهرستان مشهد برگزار شد.    ۱۳۹۵/۱۰/۱۹   

     

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲