بازگشت
 
                 
تشکیل ستاد مبارزه با سن در مشهد

تشکیل ستاد مبارزه با سن در مشهد

اولین جلسه ستاد مبارزه با سن گندم در محل جهادکشاورزی شهرستان مشهد برگزار شد.    ۱۳۹۵/۱۰/۱۹