بازگشت
 
  
حمله ارتش ملخ ها به مشهد

حمله ارتش ملخ ها به مشهد

   ۱۳۹۷/۰۴/۰۳   

                          
تشکیل ستاد مبارزه با سن در مشهد

تشکیل ستاد مبارزه با سن در مشهد

اولین جلسه ستاد مبارزه با سن گندم در محل جهادکشاورزی شهرستان مشهد برگزار شد.    ۱۳۹۵/۱۰/۱۹      کل : ۱۴  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲