بازگشت
 
              
عشایر 6 درصد گوشت قرمز نیشابور را تولید می کنند
مدیر جهادکشاورزی نیشابور گفت: عشایر با تولید ۳۲۰ تن گوشت در سال، سهم ۶ درصدی در تولید گوشت قرمز این شهرستان دارند.

عشایر ۶ درصد گوشت قرمز نیشابور را تولید می کنند

   ۱۳۹۷/۰۵/۰۳   

        
پرورش شتر مرغ در نیشابور

پرورش شتر مرغ در نیشابور

   ۱۳۹۷/۰۵/۰۳   

     

   کل : ۱۳۰  نمایش ۱ الی ۱۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶