سفرقائم مقام معاونت ترویج وزارت جهادکشاورزی به شهرستان بردسکن
۱۳۹۶/۰۴/۳۱

سفرقائم مقام معاونت ترویج وزارت جهادکشاورزی به شهرستان بردسکن

به گزارش روابط عمومی طی سفردکترشاه پسندقائم مقام معاونت ترویج وزرات جهادکشاورزی به شهرستان بردسکن ازنحوه اجرای آبیاری زیرسطحی باغات پسته ومبارزه باآفات این محصول بازدیدبعمل آمد.دراین بازدیدمهندس محمدی مدیرجهادکشاورزی شهرستان ، ازنحوه اجرای روش آبیاری زیرسطحی ومقایسه این روش باروش های سنتی وهمچنین آمارسطح زیرکشت،ارقام کشت شده،تغذیه ومبارزه باآفات پسته درشهرستان گزارشی  ارائه نمود.شایان ذکراست که دراین سفرمهندس نقیبی مدیرباغبانی،مهندس پچازمعاونت ترویج سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی ودکترتوکلی کارشناس آبیاری وزارت ؛دکترشاه پسندراهمراهی کردند.درپایان تصمیم گیری شد که باتوجه به شرایط آب وهوایی منطقه ،خشکسالی های سال های گذشته وکاهش کیفیت آب طرح هایی درزمینه 1-تغییررقم پسته اوحدی به سفید2-مبارزه باآفت پسیل پسته3-سیستم آبیاری زیرسطحی در سطح 3هکتار به صورت پایلوت درشهرستان جهت آشنایی کشاورزان باروش های نوین وبهینه انجام گردد.
 


منبع : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۱۰۰
مطالب مرتبط با این موضوع :

دریافت تصاویر خبر
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید