به گزارش روابط عمومی: دراین بازدید مهندس مزروعی ریاست محترم سازمان به همراه مهندس محمدی مدیر جهاد کشاورزی بردسکن از مراکز جهاد کشاورزی انابد وشهرآبادبازدید و در جریان فعالیت کارشناسان این مراکز قرار گرفتند.درابتدای این بازدیدها مهندس محمدی ضمن خوشامدگویی و تشکر ازحضور ایشان دربردسکن گزارشی از فعالیتهای نظام نوین ترویج درشهرستان ارائه ودرادامه مسئولین هرمرکز گزارشات کامل باجزئیات  بهمراه مستندات درخصوص نظام نوین ترویج وپهنه بندی هرکارشناس ارایه کردند.

ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این بازدید در جمع کارشناسان جهاد کشاورزی گفت: با توجه به کاهش منابع آبی و نیز افزایش نمک در آب های کشاورزی منطقه بردسکن باید به سمت و سویی پیش رود که از درختان و گونه های گیاهی مقاوم و با نیاز کم آب طلب و کشت گلخانه  استفاده شود.

وی افزود: حتی برخی از مناطق بردسکن، هم برای کشاورز و هم برای حمایت های جهاد کشاورزی توجیهه اقتصادی نداشته و باید به سمت دامپروری سوق پیدا کنند.

مهندس مزروعی خاطر نشان کرد: ما باید کشاورزی را به صورت صددرصد علمی و با دانش کافی پیگیری کنیم و کشاورزی مکانیزه یکی از مباحث مهم در بهره وری و افزایش تولیدات است، ما باید با نگاهی رو به جلو و آینده نگر برای عرصه های کشاورزی برنامه ریزی کنیم.

ریاست محترم جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار داشتند: ارائه تسهیلات اشتغال پایدار در روستاها یکی از مواردی است که کشاورزان روستا میتوانند از این تسهیلات جهت رونق کشاورزی استفاده کنند.

وی درخصوص وضعیت ماشین آلات کشاورزی در استان خراسان رضوی گفت: در استفاده از ماشین آلات کشاورزی کمی عقب هستیم و نیازمند توسعه ماشین آلات کشاورزی می باشیم  و هنوز شاهد کشاورزی سنتی در شهرها و روستاهای استان هستیم.

مهندس مزروعی در پایان گفت: سرمایه اصلی در امر کشاورزی همین مردم و کشاورزان زحمتکش هستند و وظیفه ما است تا با ارائه خدمات از قبیل مشاوره ای ،تامین کود و بذر مناسب به کشاورز و از آن گسترده تر به رونق کشاورزی کشور بهبود ببخشیم.