کشت نشائ پنبه برای اولین بار در تربت حیدریه
۱۳۹۷/۰۳/۱۰

کشت نشائ پنبه برای اولین بار در تربت حیدریه

عباسپور مدیر جهادکشاورزی گفت:


کمبود آب به صورت یک تهدید واقعی برای زندگی انسان به خصوص در مناطق


خش ک.  و نیمه خشک در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران درآمده است.


حدود 8 میلیارد متر مکعب از منابع غیر قابل تجدید آبهای زیرزمینی کشور


بیشتر برداشت میشود که اگر این روند ادامه پیدا کند پیامدهای جبرانناپذیری را


بهبار خواهد آورد یکی از روشهایی که در سالهای اخیر بدلیل افزایش


فشار ناشی از کمبود آب در حال افزایش است نشاکاری میباشد مزایای نشاکاری:


1 ) صرفهجویی در مصرف بذر


2 ) طولانی نمودن فصل رشد


3 ) کنترل بهتر آفات در مراحل اولیه رشد گیاه


4 ) کاهش تعداد وجین علفهرز در مراحل اولیه


5 ) استقرار مناسب بوتهها و رسیدن به تراکم مطلوب و در نتیجه عملکرد


بالاتر


6 ) زودرسی محصول.


)7 صرفه جویی در مصرف آب، که این امر در مناطق کم آب جهان بهویژه


ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. 


منبع : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۲۲
مطالب مرتبط با این موضوع :

دریافت تصاویر خبر
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید