فرایند توزیع سموم جوندگان

به سامانه خدمات الکترونیکی فرایند توزیع سموم جوندگان خوش آمدید

کاربر گرامی

1. جهت شرکت در فرآیند توزیع سموم جوندگان برروی دکمه زیر کلیک کنید.
2. تا زمان دریافت کدرهگیری درخواست شما ارسال نشده است.
3. پس از دریافت کدرهگیری برای پیگیری های بعدی آن را نزد خود نگه دارید.
4. دقت داشته باسید در صورتی که پیامی از سوی سیستم و یا کارشناس برای شما ارسال شده باشد از دکمه ورود اطلاعات نمایان شده در زمان جستجوی کدرهگیری خود، می توانید پیام را مشاهده نمایید (
بدیهی است در صورت عدم مشاهده دکمه ورود اطلاعات هیچ پیامی برای شما ارسال نشده است.)